اسم من غرور است...

به داستان زندگی مشترک من و تو گوش کن ...

من سر تو کلاه مى‌گذارم.

من تو را از مقصدى که خدا برایت قرار داده گمراه مى‌کنم...

زیرا تو باید به راه خودت بروى.

من تو را از این که از زندگى خود رضایت خاطر